רב-סמל ראשון אוהד רינגר

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סמל ראשון אוהד רינגר, סמל מחלקה בחטיבת אלכסנדרוני.