רב-סרן יעל דומב

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סרן יעל דומב, קצינת מבצעים בחטיבה המרחבית שומרון