רב-סמל מתקדם משה מרחביה

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סמל מתקדם משה מרחביה, נהג בחוליית הפיקוד (חפ"ק) בחטיבה המרחבית בנימין.