רב-סמל מימון גבאי

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סמל מימון גבאי, פרמדיק בחטיבה המרחבית מנשה.