רב-סרן עדן אבני

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סרן עדן אבני, מפקדת צוות מודיעים במנהל הנפגעים וקציני הערים.