רב רסן אלעד

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב רסן אלעד, קצין מודיעין במפקדת עוצבת עידן.