רב"ט זאב שרון (שורץ)

מצטיין הנשיא שנת 1958
זאב שרון

זאב שרון


רב"ט שורץ זאב שמחתי לשמוע מפי מפקדך, כי במילוי חובתך בצה"ל גילית מאמץ יתר על חבריך ביחידה ונכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשי"ח. חובה נעימה היא לי להביע לך בזאת, בפרוס חג העשור למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת בטחון ישראל ואזרחיה. לכו בדרכם זו והייתם לדוגמא במילוי חובותיכם ותפקידכם להרמת קרן ישראל ולהבטחת בטחונו. בברכת חזק ואמץ יצחק בן צבי נשיא המדינה ירושלים, ערב יום העצמאות תשי"חזאב שורץ = זאב שרון

כתבה מהעיתון מ 1958