רב"ט נעמי שונם

מצטיין הנשיא שנת 1958
נעמי שונם

נעמי שונם


שמחתי לשמוע מפי מפקדך, כי במילוי חובתך בצה"ל גילית מאמץ יתר על חבריך ביחידה ונכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשי"ח. חובה נעימה היא לי להביע לך בזאת, בפרוס חג העשור למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת בטחון ישראל ואזרחיה. לכו בדרכם זו והייתם לדוגמא במילוי חובותיכם ותפקידכם להרמת קרן ישראל ולהבטחת בטחונו. בברכת חזק ואמץ יצחק בן צבי נשיא המדינה ירושלים, ערב יום העצמאות תשי"חתמונה מהטקס

רב"ט נעמי שונם

כתבה בעיתון מ 1958