כלכל ראשי דוד תיאודור

עיטור השרות שר התחבורה

וזאת לתעודה כי הענקתי את עיטור השרות לכלכל ראשי דוד תיאודור מכח הסמכות שניתנה לי בהחלטת ממשלת ישראל, לאחר שמצאתיו ראוי לכך על המעשה שתאורו להלן: בהיותו ימאי על האוניה כמיקל אנטרפרייז שעשתה דרכה לישראל בעת מלחמת יום הכיפורים, כשהיא נושאת בקירבה דלקים שחשיבותם למאמץ המלחמה רבה, נטשו את מישמרתם 24 ימאים זרים וירדו מן האוניה בנמל נאפולי. בהיותו נימנה על הצוות הישראלי של האוניה המשיך כלכל ראשי דוד תיאודור למלא תפקידו בצוות חסר, בעת מלחמה ולהשיט את האוניה על מטענה לישראל. היה זה מעשה שבו תרומה בולטת וחשובה מבחינה לאומית וציבורית, לקידום הספנות הישראלית. גד יעקבי, שר התחבורה ירושלים, 11 באפריל 1977 כ"ג בניסן תשל"ו