צל"ש יחידתי, הימ"מ (היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור)

צל"ש המפכ"ל
צל"ש יחידתי, הימ"מ (היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור)


במהלך השנים 2013-2014 ביצעה היחידה המיוחדת רצף פעולות מבצעיות ולחימה עיקשת בטרור ובפשיעה החמורה תוך הפגנת נחישות, מקצועיות, איפוק ואומץ לב. היחידה פעילה תוך חתירה למגע יומם ולילה במטרה להגן על המולדת והעם היושב בה ככתוב: “ארדום אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם” )תהילים י”ח, ל”ח(. פועלה הרב של היחידה המיוחדת כולל שורה ארוכה של פעילויות מבצעיות, חלקן - חסויות, ובין הגולויות שהן ניתן למנות בין היתר, את תרומתה המשמעותית במסגרת מבצע “שובו אחים” ומבצע “צוק איתן”. פעילות היחידה מאופיינת במקצועיות, בנחישות, בחתירה למגע, תוך סיכון חיים והצלת חייהם של אחרים. צל”ש המפכ”ל מוענק ליחידה המיוחדת על הצטיינותה בפעילות מבצעת ומקצועיותה.