סמ"ר בנימין שאקיר

צל"ש המאו"ג
בנימין שאקיר

בנימין שאקיר


בתאריך 22.07.2014 פלוגת טנקים נערכה להגנה והקימה בסיוע דחפורים עמדות טנקים. כהשלמה לכך, עלה הצורך לפנות שטח כדי לחשוף מוקשים ומלכודות על ידי הדחפורים. טנק מפקד הפלוגה הצטרף לדחפורים כדי לאבטחם. זמן קצר לאחר תחילת הפעולה נורה מפקד הפלוגה על ידי מחבל ונפגע בראשו. לוחמי צוות הטנק פינו את המפקד לתוך תא הלוחמים שבתוך הטנק והחלו לטפל במפקד. סמל־ראשון בנימין שאקיר, נהג טנק מפקד הפלוגה, הבין שהטנק נותר ללא מפקד ושלוחמי הצוות האחרים עסוקים בטיפול במפקדם. לפיכך, נטל סמל־ראשון בנימין שאקיראת היוזמה לידיו ובקור רוח, תחת אש מחבלים, חילץ את הטנק מהאזור המסוכן והסיעו עד למקום בו המתינה חולית הפינוי הרפואי.