סרן שפיר צמח

מצטין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקד גף מטוסים