סרן מתן

מצטין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקד גף פקחי העמסה