סרן פיליפ

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקד מחלקה בשלדג