סרן דור

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

קצין במדור מסוקים