סרן דור קורניאנסקי

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקד דבורה