סרן סלמאן חיחי

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

ראש מדור רכב קרבי