סרן גיורא קינן

מצטיין הרממטכ"ל שנת 2015

מפקד פלוגה בדובדבן