סגן עומר בר

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

קר"פ גדוד הבוקעים