סגן עומרי גושן

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

סגן מפקד פלוגה בגדדו צפע