סגן יונתן

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקד צוות באגוז