סגן נטע גלאובך

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

קר"פ בגדוד עיט