סרן ישראלה אברהם

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקדת פלוגת תצפיות