סרן לב קוז'נס

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

חונכת פלוגת רפואה