סגן שיראל שמעוני

מצטין הרמטכ"ל שנת 2015

מפקד השלמה חיל הנדסה