סרם אירנה לוין

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

קצינת מדור