סרן אריאל (שאול)

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

חוקר במטה הסייבר