סגן אביה

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

קצינת פיתוח באמ"ן