סרן רפאל

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

סגן מפקד פלוגת מפקדה