סרן דניאל הורוויץ

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2015

קצין מדור