סמ"ר יורי זויב

צל"ש המח"ט
יורי זויב

יורי זויב


צל"ש מפקד חטיבת שגא מוענק לסמל ראשון במילואים יורי זויב על שהראה אומץ לב, אחריות ומקצועיות להלן תיאור המעשה: ביום רביעי, כ"ח בתשרי התשע"ה (22 באוקטובר 2014), הכריזה תצפית הנמצאת על הגבול הבינלאומי בין ישראל ובין מצרים על הפעלת נוהל שעניינו טיפול בגורמים חשודים המתקרבים לגדר הגבול. צוות לוחמים בפיקוד מפקדת מחלקה מגדוד קרקל נע במהירות על גבי שני כלי רכב ביטחון לאזור האירוע, אולם בטרם הגיעו הרכבים ליעדם התהפך אחד מהם וארבע לוחמים נפצעו. דקות ספורות לאחר מכן יצאו למקום רכב הפיקוד של מפקדת הפלוגה ולאחר מכן רכבו של מפקד הגדוד. סמל ראשון יורי זויב, נהג מפקד הגדוד וחובש בהכשרתו, נקט יוזמה והחליט, עוד קודם לכן, על דעת עצמו להוסיף ציוד רפואי לרכב מפקד הגדוד. בתוך כך, התקבל דיווח נוסף לפיו שלושה כלי רכב הנושאים כ-23 אנשים מצוידים בנשק ובאמצעים לחציית הגדר הגיעו אל הגדר מצידה המצרי. מפקדת הפלוגה, שהגיעה למקום התהפכות רכב מפקדת המחלקה, החליטה בקור רוח לפנות תחילה ולטפל בסכנה החדשה שהתעוררה - אפשרות לחדירה של מספר רב של מחבלים חמושים לשטח מדינת ישראל. כשהגיעה חבורת הפיקוד של מפקדת הפלוגה למקום, היא הורתה לנהגה לתפוס עמדה שולטת ובמשך דקות ארוכות היא ניהלה אש עם מספר קבוצות של מחבלים. במהלך חילופי האש נפצעו מפקדת הפלוגה וקשרה. כשהגיע רכב מפקד הגדוד למקום האירוע, זיהה סמל ראשון יורי את הפצועים ונפנה לטפל בהם. מבלי להמתין לפקודות, על דעת עצמו ותחת אש המחבלים, חילץ סמל ראשון יורי את הקשר הפצוע ממקום הסכנה, טיפל בו ולאחר מכן פנה לטפל במפקדת הפלוגה הפצועה, בסיוע כוחות נוספים הושבה אש לעבר החמושים. בסיום האירוע נמנו ששה מחבלים הרוגים ועוד עשרה פצועים. סמל ראשון במילואים יורי זויב הראה במעשיו אחווה ומסירות לרעיו תוך סיכון חייו, קור רוח, יוזמה ונכונות לבצע את תפקידו ואף מעבר לכך. יהודה הכהן, אלוף משנה מפקד חטיבת שגיא כסלו התשע"ו נובמבר 2015כתבה מ YNET, דצמבר 2015

תמונות מהטקס

סמ"ר יורי זויב - גדוד קרקל


סמ"ר יורי זויב - גדוד קרקל