סנ״ץ יצחק מלינה ז״ל

עיטור המות משטרת ישראל
יצחק מלינה

יצחק מלינה


תנ״ץ אהובה תומר ז״ל, שירתה במועד הרלוונטי כמפקדת תחנת חיפה. תנ״ץ ליאור בוקר ז"ל, שירת במועד הרלוונטי כקצין המבצעים של מחוז צפון. סנ״ץ יצחק מלינה ז״ל, שירת במועד הרלוונטי כראש משרד התנועה בתחנת חיפה. בתאריך 2.12.10 בשעות הצהריים, פרצה שריפת ענק ביערות הכרמל. בשריפה זו נספו 44 אנשי שירות בתי הסוהר, מכבי האש והמשטרה, אשר נלכדו בתוך האש. תנ״ץ אהובה תומר ז״ל, תנ״ץ ליאור בוקר ז״ל וסנ״ץ יצחק מלינה ז״ל, הגיעו למקום במסגרת תפקידם, כדי לסייע בפעולות חסימת הצירים, הפינוי וההצלה אשר התנהלו באזור. הם המשיכו בפעילותם על אף האש שהשתוללה במקום, ועל אף הסיכון הרב לחייהם עקב כך. שלושת הקצינים נספו תוך כדי ניסיונם לסייע בחילוצו של אוטובוס, ובו 38 צוערים של שירות בתי הסוהר שנלכדו בתוך האש. עיטור המופת מוענק לתנ״ץ אהובה תומר ז״ל, לתנ״ץ ליאור בוקר ז״ל ולסנ״ץ יצחק מלינה ז״ל על גילוי התמדה, דבקות במשימה ואומץ לב, הראויים לשמש מופת. דודי כהן, רב ניצב המפכ"ל ב' בניסן תשע"א 6 באפריל 2011