מתנדב משא"ז אלי צור

עיטור המופת משטרת ישראל
אלי צור

אלי צור


לאות ולעדות כי מתנדב משא״ז אלי צור גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 27.9.91 , הוזעק על מנת לסייע לשוטרים ולבלשים, אשר לא הצליחו להרגיע חולה נפש שהתפרע בדירתו, כשבידיו סכין וגרזן. המתנדב נכנם לדירה, הרגיע את חולה הנפש והביאו לתחנה. יעקב טרנר, רב-ניצב המפקח הכללי ב' בטבת תשנ"ב 9 בדצמבר 1991