רס"ן י.

צל"ש המאו"ג
רס"ן י.

רס"ן י.


צל"ש מפקד עוצבת הגליל מוענק לרס"ן י. על שהראה דבקות במשימה וחתירה לנצחון, אחריות ומקצועיות. להלן תיאור המעשים: עם קבלת התראה לנוהל קרב למבצע, קיבל על עצמו רס"ן י. להוביל את הפרויקט לבניית היכולות המבצעיות באיתור ובניית תוכנית מבצעית למבצע "מגן צפוני". רס"ן י. הוביל את נוהל הקרב בחיבור מספר רב של גורמןם בצבא הגנה לישראל ומחוצה לו לכדי יצירת תוכנית ויכולות מבצעיות לביצוע המשימה בפועל. בשלב ניהול הקרב היווה יוסף סמכות מקצועית והיה לעוגן משמעותי במהלך המבצע ואף השתתף בחלק מהמשימות המבצעיות באיתור המנהרות והשמדתן. רס"ן י. הביא לפריצת דרך משמעותית ביותר במבצע בכך שיצר סינרגיה בין כלל הגורמים ומיצוי מיטבי של יכולות צבאיות לידי הצלחה במבצע. כל זה תוך מקצועיות, צניעות, ירידה לפרטים ויצירתיות. רס"ן י. הראה במעשיו דבקות במשימה לאור המטרה, חשיבה מבצעית-יצירתית, חדשנות ואחריות. על מעשים אלה מוענק לרס"ן י. צל"ש מפקד אוגדה רפי מילוא, תא"ל מפקד עוצבת הגליל אדר ב' התשע"ט מרץ 2019רס"ן י.

רס"ן י. מקבל את הצל"ש, צילום: דו"צ