אות הערכה יחידתי למוסד

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי למוסד


מבצע מסווג (אגף המודיעין ומוסד)- על הישג מבצעי משמעותי במערכה אל מול הטילים המדויקים.