אות הערכה יחידתי לאגף המודיעין

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי לאגף המודיעין


מבצע מסווג (אגף המודיעין ומוסד)- על הישג מבצעי משמעותי במערכה אל מול הטילים המדויקים.