אות הערכה יחידתי לחיל האוויר

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי לחיל האוויר


מבצע במסגרת המב״ם, המערכה שבין המערכות (אגף המודיעין, חיל האוויר, מוסד)- על שיתוף פעולה בין-זרועי ובין-ארגוני ועבודת איסוף מודיעין שהובילו למבצע מוצלח. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 21 בדצמבר 2020