א.

מצטיין הנשיא שב"כ לשנת 2019

א', רכז שטח, נשוי ואב לשלושה. א' נחשב לאחד הרכזים הבולטים במחלקת השטח. מבין הישגיו הבולטים לשנת 2018, אחראי על העברת מידע התרעתי משמעותי ואיכותי שהתקבל מסוכנים אותם מפעיל במסגרת תפקידו. המידע שהתקבל אפשר סיכול פעילות טרור מבעוד מועד. ראובן ריבלין, נשיא המדינה י"א באב תשע"ט 12 באוגוסט 2019