יחידת מגלן - פיקוד מרכז

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
יחידת מגלן - פיקוד מרכז - מגלן


אות הערכה על רצף פעילויות מבצעיות בגזרות השונות שיזמה היחידה במהלך השנה. פעילויות אלה, הביאו להישגים מבצעיים בולטים, בדגש על ריכוז מאמץ באיתור מטרות ברצועת עזה, שנתקפו על ידי לוחמי היחידה במבצע 'שומר החומות'. היחידה הפעילה חשיבה מבצעית ותחבולנית, ביצעה את משימתה באופן נרחב, אינטנסיבי ויעיל. בכך, לקחה חלק בולט בהישג המבצעי הכולל, ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021