ימ"ס איו"ש - משמר הגבול

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
ימ"ס איו"ש - משמר הגבול


אות הערכה על מבצעים איכותיים וייחודיים. במהלך השנה האחרונה, עם התגברות אירועי הירי בגזרת ג'נין, ערכה היחידה בהכוונת אוגדת איו"ש ובשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי שורת מבצעים בעלי חשיבות רבה. כל זאת, תוך הפגנת תעוזה, אומץ לב ומקצועיות. בכך, הביאה היחידה להישגים מבצעיים בולטים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021