גדוד 53 (סופה) - פיקוד צפון

אות הערכה מטעם הרצטכ"ל
גדוד  53 (סופה) - פיקוד צפון - גדוד 53


אות הערכה על פעילות במבצע 'שומר החומות'. במהלך המבצע, נתן הגדוד מענה מבצעי מהיר ומותאם לשינויים, השמיד מטרות רבות תוך מיצוי יכולות אש מגוונות ולקח חלק מרכזי במשימת ההגנה בגזרה. כל זאת, בשיתוף פעולה בין זרועי יעיל תוך הפגנת תרבות מבצעית מצוינת, יכולות שליטה ופיקוד בולטות, חתירה למגע ומקצועיות. בכך, לקח הגדוד חלק בולט בהישג המבצעי הכולל ותרם תרומה גדולה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021