גדוד 611 (עיטם) - פיקוד צפון

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
גדוד 611 (עיטם) - פיקוד צפון


אות הערכה על השתתפות במבצע ממודר. למול איום הולך ומתגבר מצד האויב, פעל גדוד האיכון ״עיטם״ של חטיבת האש 282 (עוצבת גולן) יחד עם מחלקת הגנת השמיים בזרוע האוויר ושייטת 3 בזרוע הים. בשיתוף פעולה, גיבש הגדוד תורת לחימה ומתווה למענה המבצעי אשר יושמו במבצע ולקח חלק בהוצאתו המוצלחת לפועל. בכך, הביא הגדוד להישג מרכזי בעל חשיבות רבה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021