מערך ההגנה האווירית - זרוע האוויר והחלל

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
מערך ההגנה האווירית - זרוע האוויר והחלל


במהלך מבצע ׳שומר החומות׳ המערך פעל בהיקף ובקצבים מרשימים, והשיג הישגים מבצעיים בולטים - אשר אפשרו את הפעולה המבצעית ומזערו את הפגיעה בעורף. הישגי מערך ההגנה האווירית במבצע היו בעלי משמעות אסטרטגית מול האויב ותרמו לתחושת הביטחון הלאומית. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021