מחלקת הגנה אווירית ואיסוף - זרוע האוויר והחלל

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
מחלקת הגנה אווירית ואיסוף - זרוע האוויר והחלל


אות הערכה על השתתפות במבצע ממודר. למול איום הולך ומתגבר מצד האויב, פעלה המחלקה יחד עם גדוד 611 בפיקוד הצפון ושייטת 3 בזרוע הים. בשיתוף פעולה, גיבשה המחלקה תורת לחימה ומתווה למענה המבצעי אשר יושמו במבצע ולקחה חלק בהוצאתו המוצלחת לפועל. בכך, הביאה המחלקה להישג ייחודי בעל חשיבות רבה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021