סיירת מטכ״ל - אגף המודעין

אות הערכה רמטכ"ל
סיירת מטכ״ל - אגף המודעין


אות הערכה על השתתפות בפעילות ממודרת . בשיתוף פעולה עם יחידות מש"ב ו- 5410 , הביאה הסיירת להישגים מבצעיים משמעותיים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021