יחידה 5410 - אגף המודעין

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
יחידה 5410 - אגף המודעין


אות הערכה על השתתפות בפעילות ממודרת . בשיתוף פעולה עם סיירת מטכ״ל ויחידת מש"ב, שהביאה להישגים מבצעיים משמעותיים ותרמה תרומה גדולה לביטחון המדינה. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל 27 בדצמבר 2021