אות הערכה יחידתי - אגף המבצעים בשירות הביטחון הכללי

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי - אגף המבצעים בשירות הביטחון הכללי


על רצף פעולות מבצעיות מורכבות ועל חלקו היחודי במבצע "שובר גלים". אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל כ' במרחשוון התשפ"ג 14 בנובמבר 2022