גדוד גרניט (932) בחטיבת הנח"ל

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
גדוד גרניט (932) בחטיבת הנח"ל


על פעילותו במבצע "עלות השחר" והפעלת הכוח בצורה איכותית ומדויקת תחת אש. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל כ' במרחשוון התשפ"ג 14 בנובמבר 2022