מחלקת התקפה בזרוע האוויר והחלל

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
מחלקת התקפה בזרוע האוויר והחלל


על פעילות חשאית שלא ניתן לחשוף אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל כ' במרחשוון התשפ"ג 14 בנובמבר 2022