פיקוד הדרום

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
פיקוד הדרום


אגף המבצעי הפיקודי, מחלקת המודיעין הפיקודית ומרכז האש הפיקודי על הובלת תהליכי תיאום, חשיבה אופרטיבית, הפללה ותקיפת מטרות במבצע "עלות השחר", עיצוב המערכה, הכוונתה, עמידה במשימה ורתימת השותפים באופן רב זרועי אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל כ' במרחשוון התשפ"ג 14 בנובמבר 2022